kind

Corona update

01 Maart 2021


Update Dinsdag 9 februari 2021

Vanaf morgen zullen alle locaties van Kidsbest in Akersloot en Uitgeest de deuren weer openen. in navolging van de scholen. Vooralsnog gaan we er van uit dat de onstandigheden op de weg beter zullen zijn dan afgelopen maandag. Voor de BSO en VSO de Wissel in Uitgeest geldt nog steeds dat de openstelling is voor de noodaopvang!

----------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 8 februari 2021

De extreme weersomstandigheden gooien helaas roet in het eten voor onze eerste heropeningsdag. De scholen in Uitgeest en Akersloot hebben besloten om hun deuren maandag nog niet te openen in verband met dat het personeel dat uit andere steden/dorpen moet komen. Afgeraden wordt morgen nog om de weg op te gaan. Wij vragen jullie ook om deze reden jullie kinderen nog zoveel mogelijk thuis te houden morgen.
In Uitgeest zal basisschool de Wissel niet open zijn, zo ook de peuteropvang en BSO/VSO. Voor KDV de Panda’s geldt: indien mogelijk, graag thuishouden.
Voor de peuteropvang Peuterpret in basisschool Vrijburg geldt dat ook hier de opvang morgen nog dicht is!
Voor KDV Pinkel in Akersloot geldt dat we ook vragen de kinderen zoveel als mogelijk thuis te houden en niet op pad te gaan.
We hopen op jullie medewerking en gaan er van uit dat dinsdag het ergste voorbij is en we gewoon weer gaan draaien!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 4 februari 2021

Maandag 8 februari gaan de kinderdagverblijf- en peuteropvang locaties weer open voor de reguliere opvang. De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. Wel is de BSO/VSO nog geopend voor de noodopvang.
De opening van de locaties zal wel gepaard gaan met de regels volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wij verzoeken jullie dringend aan onderstaande maatregelen en protocollen te houden. Dan blijft de
kans op besmetting binnen de locaties het kleinst en hebben we minder kans om de kinderopvanglocatie te moeten sluiten in geval van besmetting op de groep. Het nieuwe protocol zegt namelijk dat de groep of locatie in quarantaine moet in geval van een besmetting in de groep of bij de pedagogisch medewerkster van de groep.

De oude beslisboom (betreft brengen in geval vanziekte, versie 2 dec 2020) is vooralsnog geldig, deze zal waarschijnlijk binnenkort wel aangepast worden. Zodra deze beschikbaar is wordt deze naar jullie verzonden.

De regels houden het volgende in:

Tijdsduur brengen en ophalen
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of telefonisch. Ook buiten het dringende advies om op 1,5 meterafstand van elkaar te blijven. Het dragen van een mondkapje in de buurt van de locatie is verplicht.
Kinderen laten brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
Geen speelgoed van thuis
Speelgoed van thuis mag niet meegenomen worden naar de opvanglocaties.
Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
Testbeleid kinderen:
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
- de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
- het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
- er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
- het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Thuisblijfregels voor kinderen:
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
- Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.
- Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
- Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.
- Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
* Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
- Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine.
Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
- Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noodopvang 21-1-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 20 januari 2021, blijft de kinderopvang open voor noodopvang, in ieder geval tot 8 februari 2021.
We zullen de opvang doorzetten zoals we de afgelopen weken hebben aangeboden. Ouders die hier al gebruik van maken, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk te kijken of de opvang eventueel anders te regelen valt. Er zijn op sommige dagen best veel kinderen en we willen het risico op besmettingen ook bij de noodopvang zoveel mogelijk beperkt houden. Indien er wel aangemeld is voor een dag en het mocht anders geregeld kunnen worden, dan graag op de locatie zelf afmelden.

Vanwege de drukte op de noodopvang is het helaas niet mogelijk dat de pedagogisch medewerksters extra activiteiten kunnen ontwikkelen voor de thuisblijvers, zoals in de afgelopen lockdown in maart-mei is gebeurd met de knutseltasjes. We hopen op jullie begrip.

NB. De opvang is bedoeld voor ouders waarvan één van twee in een cruciaal beroep werkzaam is en die een contract hebben met onze kinderopvang. De opvang geldt voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. Verder wordt er noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. De kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.

Opvang Vve kinderen

Vanaf maandag 25 januari 2021 gaan de peutergroepen de Welpen en Peuterpret gedeeltelijk open voor de kinderen met een VVE-indicatie (Vroeg en Voorschoolse Educatie). Op maandag, dinsdag en donderdagochtend zullen zij opgevangen worden op de eigen groepen. Ook springt peutergroep de Welpen bij met de opvang van een klein groepje jongste kleuters van basisschool de Wissel. De school heeft hierom gevraagd, omdat de noodopvang zeer druk bezocht is.

----------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Corona dd 13-1-2021

Noodopvang

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren 12 januari 2021, blijft de kinderopvang open voor noodopvang, in ieder geval tot 25 januari 2021.
We zullen de opvang doorzetten zoals we de afgelopen weken hebben aangeboden. Ouders die hier al gebruik van maken, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk te kijken of de opvang eventueel anders te regelen valt. Er zijn op sommige dagen best veel kinderen en we willen het risico op besmettingen ook bij de noodopvang zoveel mogelijk beperkt houden. Indien er wel aangemeld is voor een dag en het mocht anders geregeld kunnen worden, dan graag op de locatie zelf afmelden.
NB. De opvang is bedoeld voor ouders waarvan één van twee in een cruciaal beroep werkzaam is en die een contract hebben met onze kinderopvang. De opvang geldt voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. Verder wordt er noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. De kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Corona dd 17-12-2020 omtrent compensatie

Oproep aan de ouders!

We hebben ondertussen de aanmeldingen binnen gekregen voor de noodopvang. Dit zijn er aanzienlijk meer dan in het voorjaar. Sluiting zoals aangegeven door de overheid kunnen wij niet hierdoor niet bewerkstelligen en zijn genoodzaakt om vrijwel iedere pedagogisch medewerkster in te zetten.

Hierdoor gaan we helaas voorbij aan het doel van de opgelegde sluiting Wij doen nogmaals een beroep op jullie als ouders om te kijken of de opvang van de kinderen toch enigszins op een andere manier geregeld zou kunnen worden.
Mocht dit lukken, kunnen jullie je alsnog de dagen afmelden op [email protected] .

Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.
Noodopvang
Vanaf afgelopen woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.
Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja:
• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
• Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'
• Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.
Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
• Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
• Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
• U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.
* Kidsbest compenseert, net zoals in de eerste periode van sluiting, de kosten boven het maximum uurtarief
Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.
Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:
• In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
• Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
• Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.
Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.
Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Let op:
Niet vergeten:
Op 24 december 2020 zijn alle locaties vanaf 16.00 uur gesloten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief omtrent de sluiting van 16 december 2020

14 december 2020

Beste Ouders/verzorgers,

De strijd tegen het virus gaat verder: vanaf woensdag 16 december 2020 gaan alle kinderopvanglocaties dicht volgens de richtlijnen van het Rijk en RIVM. Dit geldt voor alle locaties van Kidsbest kinderopvang en Pippi’s kinderopvang. Alle peuteropvang-locaties zullen gesloten zijn. Dit duurt minimaal tot maandag 18 januari 2021.

De Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvanglocaties blijven alleen open voor noodopvang voor kinderen van ouders die, net zoals in maart/april van dit jaar, in vitale beroepen werken.
- zie hier link naar ‘vitale beroepen’; dit is wel onder de dringende voorwaarde dat deze kinderen niet ziek zijn (zoals de richtlijnen van onlangs vastgesteld) en ook geen zieke gezinsleden hebben. Ik zal wederom de Beslisboom bijvoegen; deze maakt duidelijk wanneer je kind niet en wanneer wel naar de opvang kan.

Wij bieden deze noodopvang aan zodat deze mensen hun taak in de maatschappij kunnen volbrengen. Mocht de opvang op andere wijze gerealiseerd kunnen worden: dan graag, omdat we de groepen kinderen natuurlijk zo beperkt mogelijk proberen te houden.
Onze opvanglocaties zijn woensdag vanaf de gebruikelijke tijden open om de kinderen op te vangen. Voor de BSO gelden tijdens de kerstvakantie de vakantie-opvangtijden. Buiten deze vakantie om wordt de noodopvang wederom in samenwerking met de school geboden.
Om de roosters voor deze dagen goed te kunnen maken, vragen wij jullie je tijdig aan te melden voor de noodopvang, onder vermelding van de beroepen.
Voor Kidsbest graag aanmelden via de mail op: [email protected] .
Voor Wommels graag aanmelden via [email protected]

Wij inventariseren daarom zo spoedig mogelijk hoeveel kinderen wij noodopvang kunnen en zullen aanbieden.

Zodra er meer/ander nieuws komt, zullen we u hierover natuurlijk informeren.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Houtgraaf

Directeur Kidsbest kinderopvang/ Pippi’s kinderopvang