kind

Verwijsindex

Samenwerking tussen beroepskrachten die met hetzelfde kind te maken hebben.

Verwijsindex in de regio

Soms is er voor kinderen extra zorg en begeleiding nodig. Om dat zo goed en optimaal mogelijk te doen, vinden wij het belangrijk om samen te werken met eventuele andere instanties die bij uw kind zijn betrokken. Daarom maken wij gebruik van de verwijsindex van de regio Noord-Holland Noord.

Aan de verwijsindex doen organisaties mee die werken met jeugdigen (tot 23 jaar) en/of hun ouders, waaronder: onderwijs, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, thuisbegeleiding, jeugdhulp, jeugd­ggz, jeugdbescherming, Veilig Thuis, verloskundigen, kraamzorg en kinderopvang. Door samen te werken ontvangt uw kind de meest optimale begeleiding.

 

Hoe werkt het?

De verwijsindex is een systeem waarin beroepskrachten hun naam kunnen koppelen aan de naam van een kind/ jongere tussen de 0 en 23 jaar om hun betrokkenheid aan te geven. Als twee of meer beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een match.

Ook als kinderen dezelfde ouder(s) hebben, worden de beroepskrachten met elkaar gematched. Bij een match ontvangen de beroepskrachten een e-mail van de verwijsindex met elkaars contactgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer). Zij nemen, na toestemming van de ouders, contact op met elkaar én met de ouders om te overleggen hoe ze het beste kunnen samenwerken.

 

Meer informatie over Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord: https://vroegsamenwerken.nl/