kind

Inschrijven

U kunt onderstaand  inschrijfformulier downloaden en invullen. Deze kan dan opgestuurd worden naar:

[email protected]

inschrijfformulier BSO de Wissel

U schrijft uw kind in door ons het geheel ingevulde aanmeldingsformulier toe te zenden en het inschrijfgeld
(€ 12,50) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

Kidsbest hanteert op de BSO geen minimale afname van dagen.

Plaatsing kan in gaan op iedere willekeurige dag van de maand. Voorafgaande aan de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u een “informatiemap” waarin alle relevante informatie over onze vestiging staat.