kind

Inschrijven

U schrijft uw kind in door ons het geheel ingevulde aanmeldingsformulier toe te zenden en het inschrijfgeld (€ 12,50) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

U kunt een aanmeldingsformulier  downloaden (deze staat onder het kopje 'Contact') van onze site. Deze is tevens aan te vragen via de mail [email protected]

Kidsbest hanteert en adviseert sinds 2018 een minimale afname van 2 dagen om pedagogische redenen.( Plaatsing voor 1 dag is in overleg en onder bepaalde voorwaarden mogelijk).Voor vragen hierover kunt U terecht op tel.nr. 0251- 831273)  U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat u weet dat u in verwachting bent. Uiteraard kunnen ook oudere kinderen (tot 4 jaar) aangemeld worden. Als uw kind ouder is dan 4 jaar, vraag ons dan naar de opvang mogelijkheden op de buitenschoolse opvang.

Plaatsing geschiedt op iedere willekeurige dag. Voorafgaande aan de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u een “informatiemap” waarin alle relevante informatie over onze vestiging staat.