kind

Organisatie


Het ontstaan van Kidsbest
Kidsbest in Akersloot opende haar deuren in september 1996. De eerste vestiging, Pinkeltje, bestond in eerste instantie alleen uit kinderdagverblijfgroepen.

Sinds 2008 exploiteren wij peuteropvang Peuterpret in Uitgeest. Op deze peuteropvang is ruimte voor 16 kinderen. Op vijf dagdelen wordt het VVE programma Uk & Puk gevoerd. Op dit moment zit Peuterpret in DKC De Wissel te uitgeest.

Tevens opende de organisatie in augustus 2009 een buitenschoolse opvang in basisschool De Wissel in Uitgeest. Er is plaats voor maximaal 44 kinderen.

Kinderopvang de Speeltrein te Uitgeest (in kindcentrum De Wissel), opende in februari 2012 haar deuren. Op  peuteropvang de Welpen is ruimte voor 16 kinderen. Er wordt hier ook gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. In september 2019 zijn wij in dezelfde school een groep kinderdagverblijf (de Panda's) gestart. Bij deze dagopvang is plaats voor 16 kinderen.

Kindcentrum Kidsbest Kinderplein is in ontwikkeling. Hier zal plaats zijn voor: 2 kinderdagopvanggroepen met 16 kinderen, peuteropvang Peuterpret (16 kinderen) en een BSO Groep. Het voornemen is om hier 1 januari 2024 te starten.

Organisatie
De dagelijkse leiding van onze locaties is in handen van de coördinatoren. Zij sturen een enthousiast team van pedagogisch medewerkers  aan. De coördinatoren vallen direct onder het managementteam.

Coördinatoren:

Frenneke Wormsbecher voor KDV Pinkeltje te Akersloot. (06-4338 40 88)

Ada Maurice voor  peuteropvang (06-4338 40 94) en dagopvang in DKC de Speeltrein (06- 4338 40 92) en BSO de Wissel te Uitgeest.  (06-4338 40 94)

Christy de Graaff peuteropvang Peuterpret en Kidsbest Kinderplein te Uitgeest. (06-333 76 144)

Managementteam:


Het managementteam bestaat uit:

Ingrid Houtgraaf, directeur

Leonie Admiraal, Pedagogisch Coach, Beleidsmedewerkster, VVE coach en aandachtsfunctionaris

 

Secretariaat: Carolina D'Agnolo, Office manager (bereikbaar op dinsdag en donderdag)

Informatie via info@kidsbest.nl of  0251-831273