kind

Organisatie


Het ontstaan van Kidsbest
Kidsbest in Akersloot opende haar deuren in september 1996. De eerste vestiging, Pinkeltje, bestond in eerste instantie alleen uit kinderdagverblijfgroepen. Enkele jaren later kwam daar een BSO-groep, de Donderkopjes bij. In augustus 2014 zijn we verhuisd naar de locatie "De Lelie" in Akersloot. We zijn trots op deze mooie locatie waar we in grote mate een huiselijke sfeer hebben weten te creëren.

Sinds 2008 exploiteren wij peuteropvang Peuterpret in basisschool De Vrijburg in Uitgeest. Op deze peuteropvang is ruimte voor 16 kinderen. Op vier dagdelen wordt het VVE programma, Uk & Puk gevoerd.

Tevens opende de organisatie in augustus 2009 een buitenschoolse opvang in basisschool De Wissel in Uitgeest. Er is plaats voor maximaal 34 kinderen.

Peuteropvang Ukkepuk te Uitgeest (bij basisschool De Wissel), opende in februari 2012 haar deuren. Op deze peuteropvang is ruimte voor 15 kinderen.

Onze laatste uitbreiding is peuteropvang Het Bruggetje te Akersloot (bij basisschool de Brug) die per 1 februari 2016 haar deuren heeft geopend. Ook deze peuteropvang heeft ruimte voor 16 kinderen en er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk.

Organisatie
De dagelijkse leiding van onze locaties is in handen van de coördinatoren. Zij sturen een enthousiast team van pedagogisch medewerkers en de groepshulp aan.

Coördinatoren:
Frenneke Wormsbecher voor KDV Pinkeltje te Akersloot. (06-43384090)
Esther Verduijn voor BSO De Donderkopjes te Akersloot (06-43384091) en peuteropvang Het Bruggetje te Akersloot. (06-43384092)

Ada Maurice voor  peuteropvang Ukkepuk, voorschool de Speeltrein en BSO de Wissel te Uitgeest.  (06-43384094)

Annet Rodenburg peuteropvang Peuterpret te Uitgeest. (06-43384084)

Managementteam:
Het managementteam bestaat uit:

Ingrid Houtgraaf, directeur

Sandra D´Agnolo, VVE coach en aandachtsfunctionaris

Leonie Admiraal, pedagogisch coach en beleidsmedewerkster

Secretariaat: Carolina D'Agnolo, office manager.


Informatie via [email protected] of  0251-831273