kind

Inschrijven

U kunt via de mail [email protected] of telefonisch 0251-831273 een aanmeldingsformulier bij ons aanvragen.

Ook kunt u onderstaande link kopieren naar uw webbrowser:

Voor Peuterpret:

https://www.kidsbest.nl/uploads/aanmeldingsformulier%20Peuterpret%201-12-2018.docx

Voor Ukkepuk:

Voor 't Bruggetje:

 

U schrijft uw kind in door ons het geheel ingevulde aanmeldingsformulier toe te zenden en het inschrijfgeld
(€ 6,00) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar is.

Vanaf 1 januari 2018 bieden wij peuters minimaal 2 dagdelen aan bij onze peuteropvang. Het is niet meer mogelijk 1 dagdeel af te nemen.