kind

Tarieven

 

Uurtarief 2024

In 2024 is het uurtarief voor de kinderdagverblijven en peuteropvang € 10,47.

Inschrijfgeld
Kidsbest berekent € 12.50 inschrijfgeld.

Facturen
Alle betalingen geschieden per automatische incasso. De facturen worden per mail maandelijks aan de ouders verstuurd. Heb je vragen over de facturatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: info@kidsbest.nl

Kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en of ouders werken, studeren of worden toegeleid naar werk.
Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Op www.toeslagen.nl bereken je eenvoudig hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen van de Belastingdienst. Klik hier om een proefberekening te maken.Op deze persoonlijke website regel je al je zaken rond toeslagen (denk aan aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag of zorgtoeslag). Ook vind je er relevante informatie zoals de datum van uitbetalen.

Jaaropgaaf
Kidsbest verstrekt eenmaal per jaar – eind februari – een jaaropgaaf. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte.