kind

LRK registratie

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van geregistreerde kinderopvang.
Deze vestigingen vallen onder Stichting Peuterspeelzalen Uitgeest:

Kinderdagverblijf Pinkeltje                        LRK nr. 236546211

Peuteropvang Het Bruggetje                    LRK nr. 150000431

Peuteropvang Peuterpret                          LRK nr. 385560503

Kinderdagverblijf Speeltrein (de Wissel)       LRK nr. 259556506

  (waaronder kdv de Panda's, PO Leeuwen en Welpen)                             

BSO De Donderkopjes                              LRK nr. 321197434

BSO De Wissel                                          LRK nr. 882783191

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Landelijk Register Kinderopvang