kind

Update Corona

Nieuwsbrief Kidsbest dd. 15 mei 2020

Openstellen kinderopvang na 11 mei

Het opnieuw opstellen van de kinderopvang van Kidsbest deze week is buitengewoon soepel verlopen! Alle protocollen werden goed in acht genomen en kinderen waren weer blij dat ze weer mochten komen (en ik denk de ouders/verzorgers ook!), en hoefden ook nauwelijks te wennen na die 8 weken! Alle denkbare doemscenario’s konden de prullenbak in! Dank aan iedereen die hieraan mee heeft gewerkt!
Vrijdag na Hemelvaart
De dag na Hemelvaartsdag, vrijdag 22 mei, is geen nationale feestdag en daarom zijn Kdv Pinkeltje en Kdv de Panda’s normaal geopend.
Veel scholen zijn op deze vrijdag gesloten. Omdat de BSO's alleen kinderen opvangen op dagen dat kinderen onderwijs hebben gehad, zijn de BSO's van scholen die gesloten zijn, formeel dus ook gesloten.
Voor de noodopvang van de cruciale beroepsgroepen zijn de BSO de Donderkopjes en BSO de Wissel wel geopend. Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor deze vrijdag 22 mei vóór 18 mei a.s.

Vergoeding tot maximum uurtarief

De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), BSO en gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Vergoeding boven het maximum uurtarief

• Kdv en gastouderopvang
De vergoeding van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.
• Bso
In principe vervalt deze boven-fiscale vergoeding ook voor ouders met kinderen in de bso.

Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan de ondernemer - op verzoek van de ouder - besluiten de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug te betalen.


Veel vragen omtrent corona en kinderopvang worden op deze site goed beantwoord:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest

 

Nieuwsbrief omtrent Corona d.d. 22-4-2020

Beste ouders/verzorgers,


Wij willen jullie allereerst heel hartelijk bedanken voor het begrip, de medewerking en het geduld de afgelopen tijd. Mede hierdoor hebben wij er samen voor kunnen zorgen dat de noodopvang tot zover zo goed mogelijk door ons georganiseerd kon worden.
Zoals jullie wellicht gisteravond hebben kunnen horen tijdens de persconferentie van de regering, gaat de kinderopvang 11 mei weer van start op een aangepaste manier. De dagopvang gaat volledig open. De Buitenschoolse opvang gaat hetzelfde regime als de basisschool volgen. (Wat dat voor Kidsbest (BSO de Donderkopjes en BSO de Wissel) gaat betekenen, zullen we snel laten weten, zodra er overleg is geweest met de scholen).
Zij zullen alleen open zijn voor en na schooltijden. Op de dagen dat de kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op de andere dagen niet. De overheid blijft tot 11 mei de eigen bijdrage voor kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders. Kidsbest blijft deze maximum uurtarieven hanteren tot 11 mei. Na 11 mei, als de opvang weer gestart wordt, gaan onze normale uurtarieven weer gelden.


Wat betreft noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, geldt dat deze doorloopt. Dat betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van 4 jaar en ouder voor de dagen die ze niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.

Om alles zo goed mogelijk en zoveel mogelijk volgens de richtlijnen te laten verlopen, hebben we de volgende regels ingesteld:
• Brengen en halen gaat zoveel mogelijk op afstand en buiten. Per locatie zullen hier aparte regels voor gaan gelden.
• Wel zal voor iedereen gelden dat er tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders de anderhalve meter in acht wordt genomen. Ouders blijven buiten, overdragen van kinderen vindt buiten plaats.
• Er zal 1 kind tegelijk opgehaald/gebracht kunnen worden naar de uitgang, ouders blijven buiten op afstand op elkaar wachten.
• Kinderen worden gebracht/gehaald door 1 persoon,
• Het afscheid is kort, er wordt gezwaaid van achter het raam,
• De kinderen hebben geen klachten zoals verkoudheid, hoesten en /of koorts.
- Voor kdv Pinkeltje geldt: kinderen van groep Snorrebaard komen via de sporthal ingang binnen en blijven op de gang wachten en kinderen van Wiebelstaart komen via de nieuwe ingang op het plein.
- Voor PO ’t Bruggetje en BSO Donderkopjes geldt: halen en brengen gaat via het peuterplein aan de Binnengeest grenzend aan de groep. Ook hier houden ouders afstand van elkaar buiten en wachten tot de kinderen naar hen toe komen of worden gebracht.
- Voor PO de Speeltrein/ BSO de Wissel/KDV de Panda’s geldt: ouders blijven bij de achterdeur (ingang de Speeltrein) wachten tot de kinderen naar buiten komen/gebracht worden. Ook hier houden de ouders natuurlijk afstand van elkaar.
- Voor alle BSO’s geldt dat de groepen zoveel mogelijk worden gesplitst in kleinere groepjes met andersoortige activiteiten.
- Voor de peuteropvang Peuterpret geldt: Ouders blijven op het schoolplein en geven daar hun kind over, er wordt niet via de school gelopen.


Verder blijven natuurlijk de eerdere richtlijnen van het RIVM van kracht:
- Regelmatig handen wassen
- Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
- Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
- Geen handen schudden
Per locatie komt er een eigen protocol hoe te handelen tijdens deze coronatijd!

Teruggave ouderbijdrage:
Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang tijdens de periode van 16 maart tot en met 10 mei terug, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. Dat heeft het kabinet besloten. Ouders krijgen de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief terug in de periode dat de kinderopvang is gesloten voor alle kinderen van ouders met zogeheten niet-cruciale beroepen. Maar ook ouders die hun kind wél naar de opvang brachten, omdat ze een cruciaal beroep vervullen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort. Dit zal in juni/juli plaats gaan vinden via SVB/ belastingdienst.
Herinnering: Teruggave ouderbijdrage boven belastingtarief
Gedurende de sluiting tijdens de coronasluiting (16 maart t/m 10 mei) corrigeren wij de tarieven zodat u geen eigen bijdrage boven het belastingtarief hoeft te betalen. Het uurtarief voor de BSO gaat van 7,23 naar 7,02 en het uurtarief van het KDV gaat van 8,38 naar 8,17.
Dit zal in de komende periode (mei) middels een correctiefactuur plaats gaan vinden.

Ook na 11 mei geldt deze regeling zolang de scholen en BSO's nog niet geheel zijn geopend! Zie hier de complete regeling met antwoorden!

Aanmelden noodopvang meivakantie
Om een goed te kunnen inventariseren hoeveel kinderen naar de noodopvang komen in de weken 29 april t/m 10 mei, willen wij graag jullie aanmelding ontvangen: graag onder vermelding van de naam, dagen en groep/locatie. N.B. Maandag 27 april en dinsdag 5 mei zijn alle locaties gesloten!

Let op: Aanmelden vanaf 11 mei gaat via een nieuwe inventarisatie/nieuwsbrief begin mei.


[email protected]
Jullie krijgen dan een bevestiging terug en ik stuur het door naar de locaties.


Mochten jullie nog vragen hebben anders dan over deze opvang, kunnen jullie bellen naar het kantoornummer.
0251-831273
Deze is doorgeschakeld en in principe altijd te bereiken.

Ingrid Houtgraaf, directeur Kidsbest