kind

Update Corona

Nieuwsbrief Kidsbest  d.d. 2020

Beste ouders/verzorgers,

Stand van zaken
Op dit moment zijn we volop bezig met de noodopvang voor cruciale beroepen op de locaties Kdv Pinkeltje, Bso de Donderkopjes, Bso de Wissel en Kdv de Panda’s.


We hebben afgelopen dinsdag te horen gekregen dat er een nieuwe datum ligt. In principe gaan we deze noodopvang op dezelfde wijze voortzetten zoals in de afgelopen weken tot 28 april
Dit betekent dus: Werken beide ouders in de cruciale beroepen, dan kunnen zij een beroep doen op deze noodopvang. Werkt 1 van de ouders in een cruciaal beroep en de ander niet, wordt eerst dringend gevraagd om te proberen het op een andere manier proberen het op te lossen. Lukt dit niet, kunnen ook zij een beroep doen op deze opvang. We proberen natuurlijk de groep opgevangen kinderen voor ieders gezondheid zo klein mogelijk te houden en daarom hebben we besloten om, als het niet noodzakelijk is, geen locaties samen te voegen.
In principe werken alle pedagogisch medewerksters mee tijdens de noodopvang, tenzij zij natuurlijk zelf verschijnselen vertonen of ziek zijn. Ze worden ingedeeld in diensten van 6 uur (ochtend en middag) en werken per tweetal. Tijdens deze diensten zetten zij zich tevens in om de boel flink schoon te maken en/of op te knappen. Zo zijn ze in Wommels flink aan het schilderen geslagen en wordt bij Pinkel het plein aangepakt, en ook de peuteropvang grondig schoon gemaakt.
De peuteropvang locaties zijn tijdens periode helaas gesloten. Mochten er ouders uit cruciale beroepen zijn, die echt moeite hebben om voor die uurtjes opvang te vinden, dan kunnen ook zij zich aanmelden voor de noodopvang in de ochtend. Wel zal deze dan op een andere groep gaan plaatsvinden.
N.B. De pedagogisch medewerkster van de peuteropvang en het kinderdagverblijf plaatsen leuke activiteiten op Klasbord tijdens deze opvangloze periode, die jullie met de kinderen kunnen gaan doen!


Teruggave ouderbijdrage boven belastingtarief
Gedurende de sluiting tijdens de coronacrisis corrigeren wij de tarieven zodat u geen eigen bijdrage boven het belastingtarief hoeft te betalen. Het uurtarief voor de BSO gaat van 7,23 naar 7,02 en het uurtarief van het KDV gaat van 8,38 naar 8,17.
Dit zal in de komende periode middels een correctiefactuur plaats gaan vinden.

Aanmelden Noodopvang

Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor de komende weken graag op:
[email protected]
Jullie krijgen dan een bevestiging terug en ik stuur het door naar de locaties.


Mochten jullie nog vragen hebben anders dan over deze opvang, kunnen jullie bellen naar het kantoornummer.
0251-831273
Deze is doorgeschakeld en in principe altijd te bereiken.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief, 24 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een update omtrent de opvang rond de Corona-crisis.
NOODOPVANG:
Op de diverse locaties (BSO Donderkopjes, Kdv Pinkel, Kdv de Panda’s en BSO de Wissel draait de noodopvang nu ruim een week. We hebben op dit moment goed in kaart welke ouders er onder deze noodopvang vallen en welke hier gebruik van maken.

Elke week maken we een lijstje voor de locaties en de medewerkers om een werkrooster te maken. Wij vragen deze ouders/verzorgers hierom het volgende:
- Willen jullie je goed van te voren aan- of afmelden bij [email protected] ?
- Om de pedagogisch medewerkers niet voor niets te laten zitten/komen is het heel handig om de haal- en brengtijden ook door te geven!
- De noodopvang is bedoelt om de ouders/verzorgers in cruciale beroepen de mogelijkheid te geven om hun werk te kunnen blijven doen. Deze opvang is daarom niet bedoeld om bv. boodschappen te kunnen doen. We willen onze pedagogisch medewerkers niet langer inzetten dan strikt noodzakelijk!
Ook zij hebben een achterban waar ze voor moeten zorgen en waar ze ook gezond voor willen blijven!
- U kunt alleen van deze noodopvang gebruik maken als uw kind niet ziek is, dus niet verkouden, koorts, snotterig en/of hoesten!

EXTRA MAATREGELEN:
- de kinderen dienen zoveel mogelijk bij de deur afgegeven en opgehaald te worden. Ouders komen niet naar binnen. Minimale onderlinge afstand is uiteraard anderhalve meter. Uitgezonderd baby’s, daar wordt het moeilijk om deze afstand aan te houden bij het overnemen.

Activiteiten op KLASBORD: Voor Kinderdagopvang en Peuteropvang
Wij hebben het plan opgevat om de komende weken tips en te geven over wat u allemaal met uw peuter thuis zou kunnen doen nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt.
De ontwikkeling van uw kind staat niet stil, voor u en uw kind is het belangrijk om de komende weken zinvol door te komen.
Hiervoor gaan we de Klasbord-app gebruiken, wij kunnen u daar het makkelijkst bereiken.
Wij zullen leuke activiteiten en websites vermelden, gericht op de leeftijd van uw kind.

De meeste ouders/verzorgers zijn al bekend met Klasbord. Bent u nog echter nog niet aangemeld bij Klasbord dan kunt u dat alsnog doen: u download de Klasbord-app of ga naar www.klasbord.nl en creëer een account, daarna vult u uw unieke groeps/klascode in:

Peuteropvang Het Bruggetje: Q2C-CUC

KDV Pinkeltje Snorrebaard: VDV-T3D

KDV Pinkeltje Wiebelstaart: PU6-M8F

Peuteropvang Peuterpret: HC4-TAQ

Peuteropvang De speeltrein WZ2-3P6

KDV De panda’s: HVH-VSQ

Na het invullen van de code wordt er een volgverzoek verzonden naar de pedagogisch medewerker, zij voegen u toe op de lijst.
N.B. Klasbord is een gesloten omgeving waarbij onze medewerkers bepalen wat er geplaatst wordt. Het wordt NIET openbaar gedeeld!

Teruggave ouderbijdrage:
Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang tijdens de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. Dat heeft het kabinet vrijdag jl. besloten.
Ouders krijgen de eigen bijdrage terug in de periode dat de kinderopvang is gesloten voor alle kinderen van ouders met zogeheten niet-cruciale beroepen. Maar ook ouders die hun kind wél naar de opvang brachten, omdat ze een cruciaal beroep vervullen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort.
Wel moet eerst de rekening betaald worden, zodat de opvanglocaties niet in financiële problemen komen. Het geld wordt later teruggestort via de kinderopvangorganisaties. Tevens houden jullie hierdoor gegarandeerd jullie plek op de opvang.
Tamara van Ark: "We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Als de rekeningen niet betaald worden, dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen."
Het recht op kinderopvangtoeslag verandert niet door de maatregel. Mochten de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan langer duren dan tot en met 6 april, dan kan de maatregel met enkele weken verlengd worden.
Onder cruciale beroepen vallen de mensen die de samenleving draaiende houden, onder meer zorgmedewerkers, leraren en afvalverwerkers.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat weten we over het virus?
Het is nog niet duidelijk of het coronavirus ernstiger is dan een gewone griep. Het is een nieuw virus en het RIVM verzamelt meer informatie. Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Er is (nog) geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

Hoe kun je het voorkomen?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Het advies van het RIVM is met name:
• Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal;
• Geen handen schudden;
• Houd twee meter afstand van elkaar en zoek geen grote groepen op. 

Maatregelen bij een mogelijke besmetting
Ik denk dat ik of mijn kind het coronavirus heb. Wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt:
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten. 

Wat kan ik doen als mijn inkomen terug loopt?
Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update coronavirus en kinderopvang 20 maart 2020

Wij hebben inmiddels de eerste noodopvang van deze week in kaart gebracht en samen met de coördinatoren en medewerkers kunnen regelen.
Voor de komende week inventariseren wij graag wederom wie recht heeft op deze noodopvang en hier gebruik van wil gaan maken. Aanmelden voor het kinderdagverblijf en de BSO via:
(NB. In principe bieden wij geen Voorschoolse opvang aan deze weken)

Voor Uitgeest en Akersloot: Ingrid        [email protected]
Voor Wommels:                    Rebecca   06-286 999 84


Graag onder vermelding van de locatie en dagen en mocht jullie nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, graag ook de vitale beroepen erbij vermelden van de ouders.
Indien jullie wel noodopvang aangevraagd hebben, maar daar geen gebruik van hoeven te maken, graag afmelden via dezelfde mail! Het is deze week helaas voorgekomen dat pm-ers voor niets op de locatie aanwezig waren!


In principe is de noodopvang voor de dagen dat de kinderen normaal ook op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang komen. Mochten er echter problemen zijn op andere dagen, doordat jullie met je werk extra diensten moeten gaan draaien, overleg dit dan met mij en vinden we vast een passende oplossing hiervoor. 
Voor de BSO geldt: de school dient apart geregeld te worden.
Hier nogmaals de link naar de lijst met vitale beroepen:

Cruciale beroepen

Bericht van belastingdienst:

18-03-2020: Tijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus - wat moeten ouders doen? 


Voor de kinderopvang blijft alles hetzelfde, dus:
• Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
• Betaal volledig de factuur voor de opvang.
• Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.
U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening brengt. Ook als u uw kinderen thuis houdt zolang de kinderopvang dicht is.
Waar vind ik meer informatie?
Op www.rijksoverheid.nl vindt u actuele informatie voor ouders.

Bijgaand doe ik jullie een brief van de Branchevereniging kinderopvang toekomen omtrent de zorgen rond de Eigen bijdrage.

Brief Branche Kinderopvang/Boink/Branche Maatschappelijke kinderopvang

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Veel sterkte de komende tijd en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest/Pippi’s kinderopvang

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Update 16 maart 2020


Wij informeren u verder naar aanleiding van de persconferentie van 15 maart 2020 van het kabinet over nieuwe maatregelen om het Corona virus te bestrijden.
Het kabinet heeft besloten om de basisscholen en de kinderopvang te sluiten tot en met 6 april a.s. Er wordt een uitzondering gemaakt voor medewerkers in vitale beroepen: bijv. in de zorg, bij de politie, brandweer. Ook onderwijspersoneel en medewerkers in de kinderopvang vallen onder deze uitzonderingsregel, zie eerdere mail voor de lijst met vitale beroepen..

Dat betekent dat als u niet onder een van deze sectoren werkt, wij uw kind niet mogen opvangen.
Tot nogtoe hebben wij een aantal aanmeldingen ontvangen en hierop geanticipeerd. Wij begrijpen dat dit enorm kan ingrijpen op uw persoonlijke situatie, maar we moeten de richtlijnen van de overheid hierin volgen. Tevens zijn wij ook zuinig op ons eigen personeel: zij worden momenteel door deze noodopvang zelf helaas niet ontzien. Daarbij komt dat zij natuurlijk ook te maken met dezelfde maatregelen van de overheid.

Wij bieden in deze noodopvang:
- dagopvang voor kinderen van ouders die in de voorgenoemde lijst voor komen op hun normale dagen.
- buitenschoolse opvang: alleen ná de reguliere schooltijden op normale dagen, dus geen vooschoolse opvang tijdens deze weken.

Let op: Voor de opvang tijdens de schooltijden, dient u zich apart aan te melden bij de school.
Voor de Wissel: [email protected]
Voor de Brug: [email protected]

Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor deze noodopvang uiterlijk vandaag nog in verband met het inplannen van ons personeel. Wij geven daar dan morgen antwoord op.
Wij benadrukken nogmaals dat het kind geen klachten zoals verkoudheid, hoesten, koorts etc. mag hebben om opgevangen te kunnen worden. Voor de veiligheid van de pedagogisch medewerkers en andere kinderen is het ook verplicht je kind thuis te houden als er griep bij een van de gezinsleden heerst.

De berichtgeving omtrent het Corona virus ontwikkelt zich voortdurend. Wij houden de situatie landelijk, en op onze locaties nauwlettend in de gaten en passen ons daarop aan.
Wij ontvangen veel begrip van ouders, voor de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen en soms ook kritische vragen, die wij de komende tijd zullen beantwoorden.
Sterkte voor allemaal de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest/ Pippi’s kinderopvang


Vragen & Antwoorden: de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hierboven in een link.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Alleen als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:

Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan uw kind maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?
Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.