kind

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is het hele jaar geopend, met uitzondering van de reguliere feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw (27-12-2024 t/m 31-12-2024). Daarnaast zijn er bij BSO De Wissel ook studiedagen waarop wij gesloten zijn (dit jaar op 29-05-2024 en 06-11-2024). We hebben geen zomersluiting. Op 5 en 24 december sluiten wij om 16.00 uur.

 

Wij hebben een BSO in Uitgeest (BSO De Wissel in DKC De Wissel).
Geopend van maandag t/m vrijdag  van 730 -8.30 uur (VSO) en vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur (BSO).

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties bieden wij opvang aan tussen 8.30 en 18.30 uur. Tussen 7.30 - 8.30 uur is verlengde opvang mogelijk.

U brengt en haalt  uw kind zelf. Om rust en regelmaat ten behoeve van de kinderen te bevorderen hanteren wij in de schoolvakanties breng- en haaltijden.

U kunt uw kind:
Brengen tussen 08.30 en 09.30 uur. (uitgezonderd verlengde opvang)*
Halen tussen 16.30 en 18.30 uur.*

* Eerder ophalen in overleg met de pedagogigsch medewerker.