kind

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is het hele jaar geopend m.u.v. de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag en Koninginnedag). Wij hebben geen vakantiesluitingen.
Er is dus altijd opvang mogelijk.

Sinterklaasdag, dag voor Kerst en Oudjaarsdagzijn we om 16.00 uur gesloten.

BSO Akersloot en Uitgeest
zijn geopend van maandag t/m vrijdag vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur.
Tijdens de vakanties is de BSO geopend vanaf 08.30 uur tot 18.30 uur. 

In de schoolvakanties brengt en haalt u uw kind zelf. Om rust en regelmaat ten behoeve van de kinderen te bevorderen hanteren wij in de schoolvakanties breng- en haaltijden.

U kunt uw kind:
Brengen tussen 08.30 en 09.30 uur.
Halen tussen 16.30 en 18.30 uur.