kind

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is het hele jaar geopend m.u.v. de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag en Koninginnedag en 1x per 5 jaar 5 mei (bevrijdingsdag). Wij hebben geen vakantiesluitingen.
Er is dus altijd opvang mogelijk.

Op Sinterklaasdag (5 december), dag voor Kerst (24 december) en Oudjaarsdag (31 december) zijn we om 16.00 uur gesloten.

 

We hebben een BSO in  Uitgeest (De Wissel in basisschool de Wissel)
Geopend van maandag t/m vrijdag  van 730 -8.30 uur (VSO) en vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur (BSO).

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties bieden wij opvang aan tussen 8.30 en 18.30 uur. Tussen 7.30 - 8.30 uur is verlengde opvang mogelijk.

U brengt en haalt  uw kind zelf. Om rust en regelmaat ten behoeve van de kinderen te bevorderen hanteren wij in de schoolvakanties breng- en haaltijden.

U kunt uw kind:
Brengen tussen 08.30 en 09.30 uur. (uitgezonderd verlengde opvang)*
Halen tussen 16.30 en 18.30 uur.*

* Andere tijden in overleg met de pedagogigsch medewerker.