kind

Een dagdeel peuteropvang

De kinderen zijn ingedeeld in een groep tussen 2 en 4 jaar.  Per groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen, begeleid en verzorgd door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Beide peuteropvanggroepen zijn VVE-groepen. De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om een VVE programma te mogen aanbieden. De groep heeft een vaste samenstelling hetgeen de veiligheid en de mogelijkheid om vertrouwd te raken met groepsgenootjes vergroot.

In de ochtenden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hanteren we het volgende ritme:

  •   8.30 uur - Kinderen worden gebracht. Mogelijkheid tot vrij spelen. Kinderen nemen afscheid van hun ouder(s). Sommige kinderen willen nog even bij het raam zwaaien.
  •   9.15 uur - tijd voor de kring.
  •   9.30 uur - Uk en Puk activiteit
  • 10.00 uur - aan tafel, liedjes zingen, fruit eten en water/thee drinken.
  • 10.30 uur - iedereen plassen en verschonen
  • 10.45 uur - Vrij spelen, gymzaal of andere activiteit
  • 11.30 uur - cracker eten en thee/water drinken
  • 11.45 uur - Buitenspelen (of binnen bij slecht weer)
  • 12.15 -12.30 uur - Ophalen
Op woensdag vervalt het tweede eetmoment en worden de kinderen gehaald tussen 11.30 en 11.45!

 

Bij peuteropvang de Welpen wordt, net als bij Daltonkindcentrum De Wissel, gewerkt met een Dalton visie. De meeste pedagogsich medewerkers zijn Dalton gecertificeerd. Door met dezelfde visie te werken is er een doorgaande lijn zichtbaar. Als kinderen bij de PO komen krijgen zij op een laagdrempelige manier al te maken met de vijf kernwaarden van Dalton. Denk hierbij aan het stimuleren van de samenwerking, elkaar helpen, het uitvoeren van kleine taakjes, zelfstandigheid bevorderen o.a. door open kasten, de dagkleuren zijn hetzelfde als op school, knutsel van de week etc.