kind

Een dagdeel peuteropvang

De kinderen zijn ingedeeld in een groep tussen 2 en 4 jaar.  Per groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen, begeleid en verzorgd door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er is op peuteropvang Peuterpret en Het Bruggetje ook een VVE-groep. Op de dagen dat de VVE-kinderen er zijn, zijn er twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, die speciaal zijn opgeleid om een VVE programma te mogen aanbieden. De groep heeft een vaste samenstelling hetgeen de veiligheid en de mogelijkheid om vertrouwd te raken met groepsgenootjes vergroot.

In de ochtend hanteren we het volgende ritme (Peuterpret en de Speeltrein en Het Bruggetje):
8.30 uur tot 8.45uur (Peuterpret)  inclusief VVE=-programma
8.30 uur tot 8.45 uur (Welpen en Leeuwen, de Speeltrein), inclusief VVE-programma
8.30 uur (Het Bruggetje) Inclusief VVE-programma. 

Kinderen worden gebracht. Mogelijkheid tot vrij spelen. Kinderen nemen afscheid van hun ouder(s).
Sommige kinderen willen nog even bij het raam zwaaien.
9.30 uur - tijd voor een Uk & Puk activiteit aan tafel of in de kring.
10.05 uur - opruimen samen met de kinderen.
10.15 uur - aan tafel, liedjes zingen, fruit eten en drinken.
10.45 uur - iedereen plassen en vervolgens jassen aan om naar buiten te gaan.
11.15 tot 11.30 uur - alle kinderen worden opgehaald. (Peuterpret)
11.30 uur - alle kinderen worden opgehaald (Speeltrein)
11.45 uur - alle kinderen worden opgehaald  (Het Bruggetje)