kind

Tarieven

Uurtarief 2024

In 2024 is het uurtarief voor de peuteropvang € 10,67.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00.

Er zijn 2 mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

1e werkende ouders (tweeverdieners)

Komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl , kies voor inloggen op Mijn Toeslagen en log in met uw Digid. Kies vervolgens kinderopvangtoeslag. Klik hier om een proefberekening te maken.

2e eenverdieners en niet werkende ouders

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst ontvangen een tegemoetkoming via de Gemeente.
U vraagt een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543 en deze stuurt/mailt u naar het secretariaat van Kidsbest. Na ontvangst van de inkomensverklaring vraagt Kidsbest uw tegemoetkoming aan bij de Gemeente en wordt uw factuur aangepast in een ouderbijdrage.
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat: 0251-831273

Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Facturen

Wij berekenen 40 schoolweken ouderbijdrage.  Deze worden over 12 maanden gesplitst.

Alle betalingen geschieden per automatische incasso. De facturen worden per mail maandelijks aan de ouders verstuurd. Heb je vragen over de facturatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: info@kidsbest.nl

Jaaropgaaf
Kidsbest verstrekt eenmaal per jaar – in de maand februari – een jaaropgaaf. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte.

Ouderbijdrage VVE programma

Het VVE-programma vindt plaats op PO Peuterpret en PO de Speeltrein.

VVE-plaatsingen:
De kinderen die in het VVE-traject zitten worden 4 dagdelen per week opgevangen.
De helft wordt door de Gemeente  betaald. Voor de andere helft kunt u óf kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst óf subsidie via de Gemeente aanvragen.