kind

Tarieven

Uurtarief 2018

In 2017 is het uurtarief voor de kinderdagverblijven en peuteropvang € 7,45. Dit is het maximum uurtarief wat door de belastingdienst vergoed wordt.

Kosten - Ouderbijdrage:
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00.
M.i.v. 1-1-2017 zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen gelijk aan die van kinderdagverblijven waardoor de uurprijzen van de kinderdagverblijven ook gehanteerd worden voor de peuterspeelzalen.
Ouders gaan een bedrag betalen dat afhankelijk is van hun inkomen.

Er zijn 2 mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

1e werkende ouders (tweeverdieners)

Komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl , kies voor inloggen op Mijn Toeslagen en log in met uw Digid. Kies vervolgens kinderopvangtoeslag.

2e eenverdieners en niet werkende ouders

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst ontvangen een tegemoetkoming via de Gemeente.
U vraagt een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543 en deze stuurt/mailt u naar het secretariaat van Kidsbest. Na ontvangst van de inkomensverklaring vraagt Kidsbest uw tegemoetkoming aan bij de Gemeente en wordt uw factuur aangepast in een ouderbijdrage.
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat: 0251-831273

Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Facturen

Wij berekenen 40 schoolweken ouderbijdrage.  Deze worden over 12 maanden gesplitst.

Alle betalingen geschieden per automatische incasso. De facturen worden per mail maandelijks aan de ouders verstuurd. Heb je vragen over de facturatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: [email protected]

Jaaropgaaf
Kidsbest verstrekt eenmaal per jaar – in de maand februari – een jaaropgaaf. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte.

Ouderbijdrage VVE programma

Het VVE-programma vindt plaats op PS Peuterpret, PS Het Bruggetje en PS Ukkepuk.

VVE-plaatsingen:
De kinderen die in het VVE-traject zitten, worden 4 dagdelen per week opgevangen.
2 dagdelen worden door de Gemeente  betaald (maandag- en woensdagmorgen). Voor de andere 2 dagdelen( dinsdagmorgen en vrijdagmiddag), kunt u óf kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst óf subsidie via de Gemeente aanvragen.