kind

kwaliteit

Kidsbest kinderopvang is continue bezig met het welbevinden van de kinderen en kwaliteit van de opvang.

Mocht er toch iets zijn, waar u niet tervreden over bent, kunt u de route van de klacht  teruglezen onder het kopje "Klachtenprocedure"..

Onder het kopje "GGD rapporten" kunt u een link naar de laatste rapporten van de diverse locaties terugvinden.