kind

Middagje op de BSO

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers in de twee lokalen waar de buitenschoolse opvang wordt verzorgd. Enkele kinderen die niet op de Wissel zitten worden opgehaald bij hun school door de pedagogisch medewerkers van de BSO. Dit kan gebeuren met een auto of gewoon lopend. Zo gauw de kinderen aankomen op de vestiging gaan ze naar het toilet en wassen hun handen. Vervolgens gaan de kinderen aan tafel om water of thee te drinken, crackers en fruit te eten.

Aan tafel worden de belevenissen en gebeurtenissen van de dag doorgenomen. Hier wordt veel aandacht aan besteed.

Na dit moment aan tafel krijgen de kinderen alle ruimte om te spelen.
Zowel het binnen- als het buitenspeelgoed is gevarieerd en geschikt voor alle leeftijden.

Als de weersomstandigheid het enigszins toelaat gaan de kinderen buitenspelen.
Rond 17.00 uur wordt er een rustmoment ingelast voor een soepstengel o.i.d. en drinken.

De kinderen kunnen tot 18.30 uur worden opgehaald.