kind

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Aan de veiligheid en gezondheid van je kind stel je hoge eisen. Begrijpelijk. Want kinderen zijn kwetsbaar en een ongelukje zit in een klein hoekje. Bij Kidsbest stellen we dan ook alles in het werk om risico’s weg te nemen. We willen graag dat je je kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten.
Met behulp van het beleidsplan Veiligheid en gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken.
Wij werken met de Risicomonitor, een digitale tool waarmee alle medewerkers onze locaties scannen, en waar nodig aanpassingen worden gedaan en maatregelen worden genomen om de locatie zo gezond en veilig mogelijk te houden.
Ons doel is: de kinderen én medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden.
Hierbij worden kinderen beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren zij omgaan met kleine risico’s.

EHBO en BHV

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers doen jaarlijks een EHBO herhalingscursus en een BHV cursus om te kunnen handelen bij calamiteiten op de werkvloer.
Iedere vestiging heeft een calamiteiten en ontruimingsplan, waarmee we regelmatig oefenen en evalueren we of er aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.

Controle

We controleren onze locaties dagelijks op veiligheid en hygiëne.
Daartoe hebben we hygiëne en schoonmaakregels opgesteld die we op basis van de dagelijkse realiteit actualiseren.
De toezichthouder van de GGD voert jaarlijks in opdracht van de gemeente een onverwachte reguliere inspectie uit. Het GGD rapport ligt op alle vestigingen en vindt u ook op onze website onder het kopje vestigingen.