kind

Voor informatie of aanmelden van uw kind kunt u terecht op ons hoofdkantoor. Telefoonnummer 0251 83 12 73

GGD rapporten

Inspectie door de GGD


De GGD Hollands Noorden controleert namens de gemeente Castricum de kwaliteit van de kinderdagverblijf Pinkeltje te Akersloot. De vestigingen van Kidsbest in Uitgeest worden gecontroleerd door de GGD van Kennermerland. Zij komen jaarlijks terug voor een inspectie. De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. Deze rapporten zijn openbaar voor de ouders:

Via de volgende link kunt u van de locaties van Kidsbest kinderopvang de inspectierapporten bekijken:

 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/