kind

Kwaliteit HKZ

Kidsbest is sinds 2008 in het bezit van het HKZ-certificaat, toegekend door Lloyds. De eisen voor dit certificaat zijn opgesteld door een breed samengestelde groep deskundigen uit de kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers van ouders. Voordat dit certificaat werd toegekend - iets wat uitsluitend is voorbehouden aan organisaties die de kwaliteit van hun kinderopvang continu bewaken en verbeteren - is Kidsbest uitgebreid doorgelicht door een team van deskundigen van Lloyds. Belangrijke aandachtspunten bij het onderzoek zijn:

  • het voldoen aan wet- en regelgeving
  • het welzijn van de kinderen
  • het pedagogisch beleid 
  • de kwaliteit van de medewerkers.


Bovendien onderzoekt het instituut elk jaar opnieuw of nog steeds wordt voldaan aan deze kwaliteitseisen.