kind

Vroege voorschoolse educatie

        puk

 Om het stimuleren van de ontwikkeling verder vorm te geven heeft Kidsbest ervoor gekozen om op de verticale groepen te werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) Uk & Puk.

Uk & Puk is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in de Uk & Puk methode aandacht voor de sociale- en communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen.

Uk & Puk bestaat uit een vrolijk gekleurde handpop met een rugzak vol met spulletjes. Hij maakt dagelijks dezelfde dingen mee als de kinderen en leeft dus in een voor hen herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

Het programma is opgebouwd uit tien thema’s. Ieder thema duurt zes weken, na elk thema hebben we een rustweek. Uit de thema’s komen activiteiten voort die aansluiten bij de beleving van de peuters. De activiteiten worden uitgevoerd in grote en kleine groepen en bestaan uit luisteractiviteiten, ontdekactiviteiten, hoekactiviteiten en kringactiviteiten.